ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิ่งเพื่อน้องผู้บกพร่องทางการได้ยิน ครั้งที่ 1 ปี 2563

RUN FOR LOVE TO DEAF CHILDREN KHONKAEN 1st 2020

เวลา 04.30 น. เป็นต้นไป ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันเสาร์ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เหลือระยะเวลา

หมายเหตุ *ใช้ Google Chrome จะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ราคาค่าสมัคร

ระยะ ราคา ผู้สมัครจะได้รับ
Fun Run 5.8 km START 04.30 น. ค่าสมัครไม่เอาเสื้อ 50 บาท ราคารวมเสื้อ 300 บาท เหรียญและถ้วย * กรณีชนะการแข่งขัน
Minimarathon 10.8 km START 04.30 น. ราคารวมเสื้อ 400 บาท เหรียญและถ้วย * กรณีชนะการแข่งขัน
VIP ราคารวมเสื้อ 1000 บาท เหรียญและถ้วย * กรณีชนะการแข่งขัน
VIP ราคารวมเสื้อ 2000 บาท เหรียญและถ้วย * กรณีชนะการแข่งขัน
VIP ราคารวมเสื้อ 3000 บาท เหรียญและถ้วย * กรณีชนะการแข่งขัน
VIP ราคารวมเสื้อ 4000 บาท เหรียญและถ้วย * กรณีชนะการแข่งขัน
VIP ราคารวมเสื้อ 5000 บาท เหรียญและถ้วย * กรณีชนะการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน เดิน วิ่ง วิ่งเพื่อน้องผู้บกพร่องทางการได้ยิน ครั้งที่ 1 ปี 2563

วันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยลัยขอนแก่น


  • สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  • สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 93 หมู่ 17 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณ๊ย์ 40000 โทร. 089-569-2030
วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 04.30 น. พบที่บริเวณงาน
เวลา 05.00 น. อบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขัน
เวลา 05.40 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10.8 กม. (Minimarathon) ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยลัยขอนแก่น
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5.8 กม. (Fun Run)
เวลา 07.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. พิธีมอบรางวัลต่างๆ
เวลา 09.30 น. ปิดงานวิ่ง